Karnal NYP, Sadar, Karnal, Haryana
Sonepat NYP, H-77, Nandnaur 23, Sonepat, Haryana